• ساعت : ۱۸:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ 
  • تعداد بازدید : 47601
اعلام نتایج نهایی
فراخوان جذب نیرو در دانشكده علوم پزشكی مراغه

 

 

 

 

اطلاعیه شماره 13 (1403/04/16)

اعلام نتایج نهایی

به اطلاع می رساند پس از انجام مراحل و فرآیندهای پیش بینی شده، فهرست نفرات پذیرفته شده آزمون، به شرح زیر اعلام می گردد.

با افراد پذیرفته شده به منظور به انجام مراحل گزینشی و جذب از سوی دانشکده علوم پزشکی مراغه تماس گرفته خواهد شد.

توجه: داوطلبانی که نسبت به نتایج نهایی اعتراض دارند می توانند اعتراض خود را تاریخ 30 تیر ماه 1403 ثبت نمایند.

 

 فهرست پذیرفته شدگان آزمون مراغه
 

 

ورود به سامانه ثبت اعتراض 

 

 

 


 

اطلاعیه شماره 12 (1403/03/03)

زمانبندی جدید انجام مصاحبه تخصصی

به اطلاع می رساند فرآیند مصاحبه تخصصی از داوطلبان اعلام شده در اطلاعیه های شماره 9 و 11 همین صفحه (با در نظر گرفتن توجهات اشاره شده در اطلاعیه شماره 9 ) طی روزهای یکشنبه 6 و دوشنبه 7 خرداد 1403 به ترتیب زیر برگزار می گردد.

 

1- داوطلبان ردیف 1 لغایت 24 فهرست دعوت شده، روز یکشنبه 6 خرداد 1403 ساعت 8 صبح

2- داوطلبان ردیف 25 لغایت 48 فهرست دعوت شده، روز یکشنبه 6 خرداد 1403 ساعت 13

3- داوطلبان ردیف 49 لغایت 72 فهرست دعوت شده، روز دوشنبه 7 خرداد 1403 ساعت 8 صبح

4- داوطلبان ردیف 73 لغایت 95 فهرست دعوت شده و داوطلبان تایید شده در اطلاعیه شماره 11 روز دوشنبه 7 خرداد 1403  ساعت 13

 

 


 

اطلاعیه شماره 11 (1403/03/01)

به اطلاع می رساند با بررسی اعتراض داوطلبانی که در مرحله سنجش BMI رد شده بودند در نهایت و  پس از انجام آزمایش و تست مجدد، شرایط افراد زیر جهت حضور در مرحله مصاحبه تخصصی تایید گردید.

 

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی جنسیت
1 مریم  کریمی اصغر 043****155 زن
2 سجاد بهرامی یوزباشکندی حق ویردی 456****507 مرد

 

 

اطلاعیه شماره 10 (1403/02/31)

تغییر زمان مصاحبه تخصصی

به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند مصاحبه تخصصی در روز های اشاره شده در اطلاعیه شماره 9 برگزار نمی گردد.

زمان جدیدی متعاقبا اعلام خواهد شد

 


اطلاعیه شماره 9 (1403/02/26)

برگزاری مصاحبه تخصصی

 

به اطلاع می رساند پس از انجام مرحله سنجش BMI افراد حائز شرایط جهت انجام مصاحبه تخصصی به شرح زیر اعلام می گردد.

افراد دعوت شده می بایست طبق زمانبندی مشخص شده جهت انجام مصاحبه مراجعه نمایند.

توجه 1: این فهرست به منزله قبولی افراد آزمون نمی باشد.

توجه 2: داوطلبان می بایست در زمان حضور در جلسه مصاحبه، کارت ملی معتبر جهت احراز هویت به همراه داشته باشند.

توجه3: عدم حضور در زمان و مکان مشخص شده جهت انجام مصاحبه، به منزله انصراف داوطلب تلقی خواهد شد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراض در این زمینه را نخواهد داشت.

توجه 4: مصاحبه در دونوبت صبح و ظهر طی روزهای دوشنبه 31 اردیبهشت و 1 خرداد ماه 1403 در محل ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه  واقع در خیابان معلم شمالی جنب اداره راهنمایی و رانندگی برگزار خواهد شد.

 

 

 اسامی دعوت شده جهت انجام مصاحبه تخصصی

 

 


 

اطلاعیه شماره 8 (1403/02/05)

اعلام نتایج بررسی مدارک ( مرحله تکمیل ظرفیت)

به اطلاع می رساند مدارک داوطلبان اعلام شده در مرحله تکمیل ( اطلاعیه 6) بررسی و افراد حائز شرایط برای حضور در مرحله بعدی طبق فهرست زیر مشخص گردید.

توجه1: این فهرست به منزله قبولی داوطلب در آزمون نیست و صرفاً به منظور معرفی افراد دارای شرایط احراز جهت حضور در مرحله بعد می باشد.

توجه 2: افراد تایید شده در این اطلاعیه و اطلاعیه های شماره  6 و 7 می بایست جهت حضور در مرحله بعدی ( انجام تست BMI) طبق زمانبندی مشخص شده مراجعه نمایند.

توجه3: افراد تایید نشده در این مرحله می توانند جهت اطلاع از دلیل عدم تایید خود، نسبت به ثبت اعتراض به مدت 5 از تاریخ این اطلاعیه ( 5 لغایت 9 اردیبهشت 1403) از طریق سامانه ثبت اعتراض اقدام نمایند.

توجه4: به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت داوطلب الزامی می باشد.

 

زمانبندی مراجعه برای تست BMI

خانمها: روز دو شنبه 10اردیبهشت  1403 راس ساعت 10 صبح

آقایان: روز سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 راس ساعت 10 صبح

محل مراجعه: مراغه - انتهای خیابان پاسداران( دارایی)، جنب مجموعه ورزشی تختی، سالن ورزشی 9 دی ( سالن سپاه)

 

توجه5: در صورت عدم مراجعه داوطلب در زمان و مکان مشخص شده جهت انجام تست BMI نام ایشان از ادامه مراحل آزمون حذف خواهد شد و حق هرگونه اعتراض از این داوطلب سلب خواهد شد.

 

توجه6:  افرادی که در مرحله تست BMI شرایط احراز را کسب نمایند امکان حضور در مرحله مصاحبه تخصصی را خواهند داشت. ( زمان برگزاری مصاحبه تخصصی پس از انجام این مرحله خواهد بود.) افراد فاقد شرایط جسمی مورد نظر، از انجام ادامه مراحل حذف خواهند شد.

 

 

نتایج بررسی مدارک مرحله تکمیل ظرفیت جهت انجام تست BMI
 

 


 

اطلاعیه شماره 7 (1403/02/05)

به اطلاع می رساند در نتیجه رسیدگی به اعتراض تعدادی از داوطلبان تایید نشده در اطلاعیه شماره 6 ، اسامی اشاره شده در زیر شرایط احراز اولیه را کسب نمودند و امکان حضور آنها در مراحل بعدی آزمون میسر می باشد.

توجه 1: اعلام این اسامی به منزله قبولی در آزمون نیست و صرفاً به منظور معرفی افراد دارای شرایط احراز جهت حضور در مرحله بعد می باشد.

 

نتایج رسیدگی به اعتراضات بررسی مدارک مرحله اول

 

 

 


 

اطلاعیه شماره 6 (1402/11/04)

اعلام نتایج بررسی مدارک و تکمیل ظرفیت

نتایج بررسی مدارک داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول پس از راستی آزمایی مدارک و تطابق آن با شرایط اعلام شده در دفترچه راهنما به شرح زیر اعلام می گردد.

توجه1: این فهرست به منزله قبولی داوطلب در آزمون نیست و صرفاً به منظور معرفی افراد دارای شرایط احراز جهت حضور در مرحله بعد می باشد.

توجه 2: زمان انجام مصاحبه تخصصی متعاقبا اعلام می گردد.

توجه3: افراد تایید نشده در این مرحله می توانند جهت اطلاع از دلیل عدم تایید خود، نسبت به ثبت اعتراض به مدت 10 از تاریخ این اطلاعیه از طریق سامانه ثبت اعتراض اقدام نمایند.

توجه4: با توجه به عدم احراز برخی از داوطلبان پذیرفته شده در اطلاعیه شماره 5 این صفحه، به دلیل نداشتن مدارک مورد نیاز و کاهش میزان سه برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه تخصصی، با موافقت دانشکده علوم پزشکی مراغه حدنصاب نمره آزمون تاسقف سه برابری ظرفیت جذب کاهش یافت. به همین منظور فهرست جدیدی از داوطلبان آزمون بر اساس اولویت نمره جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک به شرح زیر اعلام می گردد.

زمان ارسال مدارک برای فهرست تکمیل ظرفیت 3 لغایت 8 بهمن ماه 1402 می باشد.

توجه 5: افراد پذیرفته شده در این مرحله (تکمیل ظرفیت) می بایست در زمان مقرر و از طریق سامانه ارسال مدارک، طبق شرایط و مدارک مورد نیاز که در اطلاعیه شماره 5  همین صفحه اعلام گردیده است نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.

توجه6: این فهرست (تکمیل ظرفیت ) به منزله قبولی در آزمون نمی باشد.

توجه 7: در صورت عدم ارسال مدارک در زمان و از طریق مشخص شده، نام داوطلب از ادامه مراحل حذف می گردد.

توجه 8: پس از انجام بررسی مدارک، افراد تایید شده در این مرحله به همراه افراد تایید شده مرحله قبلی، جهت انجام مصاحبه تخصصی معرفی میگردند.

 

 

نتایج بررسی مدارک سری اول ( فهرست افراد تایید شده جهت حضور در مرحله بعدی)

 

فهرست افراد سری دوم جهت تکمیل ظرفیت به منظور بررسی مدارک

 

ورود به سامانه ارسال  مدارک و ثبت اعتراض 

 

 

 


 

اطلاعیه شماره 5 (1402/08/17)

اعلام نتایج اولیه

فهرست اسامی پذیرفته شده در مرحله اول به میزان سه برابر ظرفیت جذب به منظور بررسی و راستی آزمایی مدارک به شرح زیر اعلام می گردد.

توجه1: اسامی ذکر شده در این فهرست به منزله قبولی در آزمون محسوب نمی شوند و صرفا به معنی حضور این داوطلبان در مرحله بعد می باشد.

توجه 2: نتایج بر اساس نمره آزمون علمی می باشد. ( امتیازات موجود در دفترچه راهنمای آزمون به نمره کل داوطلبانی که در مراحل بررسی مدارک و مصاحبه حاضر باشند اختصاص می یابد)

توجه 3: داوطلبانی که نام آنها در این فهرست نمی باشد می توانند در بازه زمانی مشخص شده جهت اطلاع از نمره  آزمون علمی خود و دریافت کارنامه از طریق همین صفحه اقدام نمایند.

توجه4: برای داوطلبانی که اسامی آنها جهت بررسی مدارک اعلام شده است در این مرحله کارنامه صادر نمی گردد.

مهلت دریافت کارنامه از 17 لغایت 20 آبانماه  1402 می باشد.

 

جهت مشاهده کارنامه کد ملی و کد پرونده که از سامانه ثبت نام دریافت شده است مورد نیاز می باشد.

 

توجه5: افرادی که به نتیجه آزمون اعتراض دارند می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ این اطلاعیه از طریق سامانه ارسال مدارک  نسبت به ثبت اعتراض اقدام نمایند. ( تصویر کارت ملی داوطلب می بایست درسامانه بارگزاری شود)

 

توجه6: داوطلبانی که نام آنها در فهرست پذیرفته شدگان اولیه می باشد می بایست مدارک مورد نیاز را از طریق سامانه ارسال مدارک در بازه زمانی مشخص شده ارسال نمایند.

مهلت ارسال مدارک از 17 لغایت 26 آبانماه 1402 می باشد.

توجه7: در صورت وجود نقص در مدارک و یا عدم ارسال مدارک از مسیر و زمان مشخص شده نام داوطلب از ادامه فرآیند آزمون حذف می گردد وهیچ گونه اعتراضی از ایشان پذیرفته نخواهد شد.

 

 

مدارک مورد نیاز:

مدارک هویتی شامل تصاویر:

1-  تمام صفحات شناسنامه 

2-  کارت ملی دو رو 

4-  کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دو رو

 

مدارک تحصیلی:

1-  آخرین مدرک تحصیلی

2- گواهینامه معتبر دوره آموزشی کمک پرستاری یکساله مورد تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت

 

مدارک دارای امتیاز شامل:

1- مدراک دال بر بومی گری در محدوده شهرستان مورد تقاضا - فرم استشهاد محل سکونت و متعلقات آن - مخصوص افرادی که محل تولد درج شده در شناسنامه آنها با محل مورد تقاضا (شهرستان مراغه) متفاوت می باشد.  افرادی که در محل مورد تقاضا متولد شدند نیازی به ارائه فرم استشهاد ندارند  (طبق بند 6-6 دفترچه راهنما)                                             

  دانلود فرم استشهاد

 

2- مدارک دال بر استفاده از سهمیه معلولین و یا سهمیه ایثارگری و ارائه گواهی از مراجع قانونی خطاب به دانشکده علوم پزشکی مراغه و یا موسسه کارآفرینان آواسلامت جهت داوطلبانی که در حین ثبت نام، این سهمیه ها را انتخاب کردند (طبق بند  6 دفترچه آزمون)

3- مدارک مربوط به متاهلین -تصویر صفحه مربوط به تاهل داوطلب و همسر ایشان- (مخصوص داوطلبانی که در هنگام ثبت نام گزینه مربوطه را انتخاب کرده اند) (طبق بند 2-6 دفترچه راهنما)

5- مدارک استفاده از معافیت سنی براساس خود اظهاری در حین ثبت نام ( طبق بند 5 دفترچه راهنما)

 

نحوه ارسال مدارک

کلیه مدارک اسکن شده و به صورت فرمت pdf  و در قالب فایل zip  شده  که با نام  کد ملی داوطلب نامگذاری شده از طریق سامانه مشخص شده ارسال گردد.

توجه 8:

- فایل zip شده نباید از 2000 کیلوبایت بیشتر باشد.

- پس از ارسال فایل، کد رهگیری دریافت شده نگهداری شود. عدم دریافت کد رهگیری به منزله عدم ارسال مدارک می باشد.

 

 

فهرست اسامی پذیرقته شدگان مرحله اول جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک 

 

 

 

ورود به سامانه دریافت کارنامه 

 

 ثبت اعتراض به نتیجه آزمون 

 

 

اطلاعیه شماره 4 (1402/07/12)

کارت ورود به جلسه

داوطلبان می توانند کارت ورود به جلسه خود را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

 

 

توجه 1: در صورت وجود مغایرت در اطلاعات هویتی و تصویر، داوطلب می بایست جهت رفع مغایرت  با شماره تلفن 09108918946 تماس حاصل نماید. 

 

توجه2: داوطلبان می بایست کارت ورود به جلسه خود را چاپ نمایند.

توجه3: به همراه داشتن کارت ملی داوطلب هنگام ورود به حوزه آزمون الزامی می باشد. از ورود افراد فاقد کارت ملی جلوگیری به عمل می آید.

 

توجه 4:  آزمون راس ساعت 9 صبح روز جمعه 14 مهر ماه برگزار می گردد. داوطلبان می توانند از ساعت 8 صبح در محل برگزاری حاضر شوند.

توجه 5: درب حوزه های آزمون ساعت 8:30 بسته خواهد شد لذا داوطلبان می بایست قبل از بسته شدن درب حوزه در محل برگزاری حضور یابند.

( از ورود داوطلبان بعد از ساعت مقرر جلوگیری به عمل می آید.)

 

 

 


 

اطلاعیه شماره 3 (1402/07/04)

اعلام زمان برگزاری آزمون

به اطلاع می رساند طبق برنامه ریزی انجام شده آزمون روز جمعه 14 مهر ماه در شهرستان مراغه برگزار می گردد.

کارت ورود به جلسه طی روز های 12 و 13 مهر ماه از طریق همین صفحه قابل دریافت می باشد.

 


 

اطلاعیه شماره 2 (1402/06/18)

تمدید زمان ثبت نام

به اطلاع می رساند زمات ثبت نام تا 21 شهوریور ماه تمدید گردید.

 


 

اطلاعیه شماره 1 (1402/06/08)

 

ثبت نام آزمون

 

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد نسبت به « اجرای فرآیند استخدامی» جهت تأمین نیروی شرکتی مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی مراغه طبق جدول رشته شغلی زیر از طریق برگزاری فرآیند آزمون، مصاحبه ومراحل گزینشی به عنوان «مجری» اقدام نماید.

 

 

*مهلت ثبت نام از تاریخ  1402/06/09  لغایت  1402/06/18  می باشد

 

 

جدول رشته شغلی

شهرستان محل مورد تقاضا

نام واحد

عنوان رشته شغلی

تعداد

جنسیت

شهرستان مراغه

مراکز درمانی تابعه

کمک پرستار

40

مرد: 16

زن: 24

 

 

 

 

توجه1: ثبت نام آزمون صرفاً بصورت الکترونیکی و منحصراً از طریق سامانه موسسه کارآفرینان آوا سلامت به آدرس:  https://avasalamat.org  انجام می‌شود.

 

توجه2: هرگونه اطلاع رسانی در خصوص مراحل فراخوان از طریق پایگاه اطلاع رسانی آوا سلامت به نشانیwww.avasalamat.org سامانه پیامکی50004342 و درگاه های فضای مجازی به کارآفرینان آواسلامت انجام خواهد شد.

داوطلب می بایست کلیه مراحل آزمون را از طریق مسیرهای اعلام شده پیگیری نماید. مسئولیت عدم اطلاع از مراحل اعلام شده بر عهده داوطلب می باشد.

 

 توجه 3: داوطلب گرامی اگر برای ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید برای پیشگیری از مشکلاتی که در ثبت نام برخی داوطلبان در آزمون های قبل روی داده است، موارد زیر را رعایت نمایید:

1-  قبل از تایید نهایی، اطلاعات و به خصوص عکس خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگری واگذار نکنید.

2-  تهیه یک برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیری برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است.

3- وجه ثبت نام را با در نظر گرفتن موارد امنیتی ( ورود پسورد توسط خود فرد، تعویض رمز دوم و ....)  با کارت بانکی خود پرداخت نمایید. لازمه اینکار فعال سازی رمز دوم  برای کارت بانکی می باشد. مواردی وجود داشته است  که در آن عملیات واریز توسط کاربر کافی نت انجام شده و حتی رسید برداشت نیز صادر گشته ولی به دلیل مختل شدن شبکه بانکی تراکنشی صورت نگرفته و وجه بعد از 72 ساعت به کارت فرد برگشت داده شده و متقاضی  نسبت به عدم واریز مطلع نگردیده است. (که در اینصورت فرآیند ثبت نام تکمیل نگشته و فرد متقاضی مجوز حضور در آزمون را نخواهد داشت. ) 

 


 جهت اطلاع از شرایط  عمومی و اختصاصی آزمون قبل از ثبت نام حتما دفترچه راهنمای فراخوان را با دقت مطالعه فرمایید.


 

نکته مهم:

* کلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبت نام اینترنتی حمل بر صحت میشود و مدارک لازم پس از اعلام نتیجه آزمون کتبی از برگزیدگان برای مرحله دوم آزمون دریافت خواهد شد. ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی کسب بالاترین نمره در بین شرکت کنندگان زمانی موثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعلام شده در آگهی باشد. در غیر اینصورت ثبت نام و امتحان متقاضی در هر مرحله که باشد کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود، پرونده وی مختومه میگردد و هیچ وجهی از وجوه دریافتیبه وی مسترد نخواهد شد.

 

 

 

* جهت جلوگیری از بروز هرگونه اشکال در فرآیند ثبت نام صرفا از مرورگر Mozilla Fire Fox استفاده گردد.

 

 
 
 
 
امتیاز :  ۴.۲۰ |  مجموع :  ۱۵

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0