جمعه, 6 ارديبهشت 1398
  • ساعت : ۱۲:۱۶:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ 
جزئیات، پوشش‌ها و سقف تعهدات «بیمه عمر و حادثه» در سال 1397- 1398

 جزئیات، پوشش‌ها و سقف تعهدات «بیمه عمر و حادثه»

در سال 1397- 1398

 


موضوع قرارداد: پوشش بیمه ای کلیه بیمه شدگان در مقابل خطر «فوت» بهر علت، «نقص عضو» و «از کار افتادگی دائم» و «قطعی ناشی از حوادث مشمول بیمه» در تمام اوقات زندگی.

 

توضیحات:

* حادثه : حادثه موضوع این بیمه عبارت از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی ویا فوت بیمه شده گردد.

* نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و قطعی: نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و قطعی عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضا بدن که ناشی از حتدثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

* حق بیمه سالانه: بابت هر نفر مبلغ 367.500 ریال می‌باشد.

* حداکثر سرمایه (خسارت پرداختی): به ازای هر نفر در فوت 150.000.000 ریال و نقص عضو و از کار افتادگی دائم در اثر حوادث مشمول بیمه 150.000.000 ریال می‌باشد.

*   فرصت اعلام حادثه یا فوت : حداکثر 15 روز از زمان حادثه یا فوت می‌باشد.


 موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است :

الف – خودکشی و یا اقدام به آن.

ب – صدمات بدنی که بیمه شده عمدا موجب آن می‌شود.

ج – مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.

د – ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.

ه – هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده.

و – بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

ز – فوت بیمه شده بعلت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) در این صورت شرکت بیمه‌گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.


 

توجه :

* هنگام بروز خطرات مشمول بیمه، حسب مورد بیمه شده یا ورثه وی، موظف است مراتب را در اسرع وقت (حداکثر 15 روز) اعلام نموده و متعاقبا اصل یا تصویر مصدق مدارک توسط مراجع ذیصلاح را بشرح ذیل به همراه تقاضای کتبی جهت بررسی و اقدام برای منابع انسانی موسسه (یا نماینده موسسه) ارسال نماید:

الف ) در صورت فوت :

1 – تصویر صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (برابر اصل شده توسط مراجع ذیصلاح).

2 – خلاصه رونوشت فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال کشور.

3 – گواهی فوت پزشک یا پزشکی قانونی (در صورت فوت حادثه) مبنی بر تعیین علت فوت.

4 – گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح انتظامی یا قضایی تنظیم و نام بیمه شده متوفی در آن قید شده باشد.

5 – چنانچه متوفی راننده وسیله نقلیه باشد ارائه گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه و یا تاییدیه آن الزامی است

6 – آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی صادره قبل از تاریخ وقوع حادثه .

 

ب ) در صورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم ناشی از حادثه :

1 – گزارش مشروح که توسط مقامات ذیصلاح مامور رسیدگی به حادثه تنظیم گردیده و نام بیمه شده مصدوم در آن قید شده باشد

2 – گواهی آخرین پزشک معالج مبنی برپایان معالجات و احراز نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی (کلی و جزئی) بیمه شده

3 – آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی صادره قبل از تاریخ وقوع حادثه

 

تبصره : در صورتی که حوادث منجر به نقص عضو بیمه شده بر اثر رانندگی باشد و بیمه شده نیز رانندگی وسیله نقلیه را در هنگام سانحه به عهده داشته باشد ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه و یا تائیدیه از اداره راهنمایی و رانندگی مبنی بر داشتن گواهینامه رانندگی الزامی می‌یاشد.

 

نکته: در کلیه موارد فوق (بند الف و ب) اصل یا تصویر تائید شده مدارک توسط مراجع ذیصلاح باید همراه با تقاضای کتبی بیمه شده جهت شرکت بیمه‌گر ارسال گردد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه کارآفرینان آواسلامت محفوظ است - واحد فناوری اطلاعات IT

    5.3.4.0
    V5.3.4.0