• time : 12:2:59
  • Date : 7/10/2017
مراحل اجرایی اخذ پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران
توجه به ضرورت تکریم بیماران/ مددجویان و لزوم افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری و همچنین لزوم وجود ابزارهای کارآمد و تاثیر گذار بر مراقبتهای پرستاری و پرستاران ...

 

      با توجه به ضرورت تکریم بیماران/ مددجویان و لزوم افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری و همچنین لزوم وجود ابزارهای کارآمد و تاثیر گذار بر مراقبتهای پرستاری و پرستاران و عمق بخشی و کیفی سازی مراقبت های پرستاری از طریق ساماندهی به سرمایه های انسانی حرفه ای و غیر حرفه ای در نظام های سلامت ، داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای و رعایت معیار ها و شاخص های آن در تمامی نیرو های شاغل در حوزه مراقبت های پرستاری امری ضروری است.

 لذا پیرو آیین نامه پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران با شماره 73/د/139 مصوب31/01/1395 معاونت محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابلاغ آن به این موسسه با شماره نامه 183/د/139 نظر به این که اکثریت نیروهای این موسسه مشمول این آیین نامه می باشند. لذا مراحل اجرایی دریافت پروانه صلاحیت حرفه ای را به صورت خلاصه به شرح زیر به اطلاع می رساند.

 

1-  ثبت نام در سامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی به آدرس http://www.ircme.ir   (راهنمای عضویت در سامانه).

برای انتخاب دانشگاه علوم پزشکی نزدیک ترین دانشگاه علوم پزشکی به محل زندگی یا خدمت را انتخاب کنید.

2- شرکت در برنامه های حضوری و غیر حضوری موجود و کسب 125 امتیاز در مدت 5 سال و یا شرکت در آموزش ضمن خدمت به ازاء هر سال 50 ساعت در 5 سال گذشته جمعا کسب 250 ساعت آموزش ضمن خدمت.

3- پس از کسب امتیازات لازم (125 امتیاز آموزش مداوم یا 250 ساعت آموزش ضمن خدمت) جهت تکمیل مراحل اخذ پروانه صلاحیت حرفه ای (RN) به مدیریت پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مراجعه نمایید.

4-  گذراندن دوره های اخلاق حرفه ای، ارتباطات و احیاء پیشرفته برای تمامی پرستاران الزامی است.

5- برای تمدید قرار داد با این موسسه، گذراندن حداقل 25 امتیاز سالانه در سامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی الزامی است.

این اطلاعیه برای تمامی پرستاران که دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند لازم الاجرا است.

مسئولیت نظارت بر اجرای این اطلاعیه بر عهده نمایندگان موسسه می باشد.

اطلاعیه های بعدی را از طریق سایت و کانال رسمی موسسه پیگیری کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به کانال پرسش و پاسخ پروانه صلاحیت حرفه ای به آدرس

@NursingRegistrationiran

مراجعه کنید.

Average :  3.73 |  Submitted :  11

Tags

    5.3.4.0
    V5.3.4.0