جمعه, 28 شهريور 1399 EN
  • ساعت : ۹:۶:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 
راهنمای تكمیل ثبت نام در سامانه نیروهای شركتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
با توجه به اهمیت ثبت نام همکاران در سامانه نیروهای شرکتی و پیگیری مراجع مربوطه در این خصوص، در اینجا برای راهنمایی بیشتر نسبت به  تکمیل ثبت نام در سامانه به شرح ذیل اشاره می گردد:    لینک سامانه ثبت نام:    hrcompany.behdasht.gov.ir

با توجه به اهمیت ثبت نام همکاران در سامانه نیروهای شرکتی و پیگیری مراجع مربوطه در این خصوص، در اینجا برای راهنمایی بیشتر نسبت به  تکمیل ثبت نام در سامانه به شرح ذیل اشاره می گردد:    لینک سامانه ثبت نام:    hrcompany.behdasht.gov.ir

 

 

امتیاز :  ۳.۶۳ |  مجموع :  ۳۲

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0