دوشنبه, 12 خرداد 1399 EN
  • ساعت : ۹:۲:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
  • کد خبر : ۱۹۲۰
شایسته گزینی در جذب نیرو از طریق برگزاری فراخوان و آزمون استخدامی
افزایش افراد متقاضی و جویای کار در سازمانهای بزرگ و در مقابل نبود مسیرهای مشخص و شفاف در فرآیند جذب، می تواند چالشهای زیادی را مانند سرخوردگی و ناامیدی در بین قشر جوان و تحصیلکرده در جامعه ایجاد نماید.

افزایش افراد متقاضی و جویای کار در سازمانهای بزرگ و در مقابل نبود مسیرهای مشخص و شفاف در فرآیند جذب، می تواند چالشهای زیادی را مانند سرخوردگی و ناامیدی در بین قشر جوان و تحصیلکرده در جامعه ایجاد نماید. در صورت ایجاد بستر های مناسب و منطبق بر استانداردهای علمی برای مراحل بکارگیری نیروی انسانی در سازمانها، این امکان فراهم میشود که در پذیرش افراد، مزیت رقابتی در فرآیند جذب و تأمین منابع انسانی اثربخش و واجدصلاحیت فراهم گردد.

همچنین این رویکرد علمی، برنامه ریزی دقیق و عمیقی دربارة نحوه ورود و خروج منابع انسانی ارائه میدهد و از طریق فرآیند کارمندیابی، شرایط لازم برای ایجاد بهبود در نحوه ورود کارجویان بالقوه را مهیا ساخته و تدابیر لازم برای انتخاب بهترین کارکنان را فراهم میسازد. یکی از مناسبترین رویکردها برگزاری آزمونهای علمی در بین افراد متقاضی کار می باشد.

افزایش روز افزون نیرویهای تحصیل کرده و متقاضی کار در خانواده بزرگ بهداشت و درمان و همچنین نبود شرایط لازم برای بکارگیری حداکثری این افراد توسط دستگاههای دولتی، به دلیل حساسیت بالا در انتخاب افراد شایسته، وجود راهکارهایی مناسب و برنامه ریزی شده در ساماندهی و جذب این افراد، تحت مدیریت متمرکز و هدایت شده، امری لازم و بدیهی به نظر می رسد.

با توجه به سیر تکاملی موسسه کارآفرینان آواسلامت در طول سالهای گذشته در کنار انجام اقدامات لازم جهت بالابردن کیفیت خدمات و ایجاد امنیت شغلی برای پرسنل تحت پوشش خود،  این موسسه برنامه ریزی مقتضی برای چگونگی جذب بر اساس  شایسته گزینی و عدالت محوری کارکنان مورد نیاز سازمانهای متقاضی را آغاز نمود و ایجاد زیرساختهای لازم برای برگزاری آزمونهای استخدامی را از سال 1394 در برنامه کاری خود قرار داد، به طوری که در طول این سالها  تا پایان فروردین 1398 تعداد 47278 نفر در 27 آزمون استخدامی آواسلامت که طبق درخواست دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور برگزار شده است شرکت نمودند.

 بکارگیری امکانات الکترونیکی، تشکیل بانک سوالات و جدیت برای حفظ حقوق داوطلبین از طریق بالا بردن ضریب امنیت برگزاری آزمون و مراحل تصحیح آن، از جمله اقدامات زیرساختی کارآفرینان آواسلامت در برگزاری فراخوان و آزمونهای استخدامی می باشد.

امتیاز :  ۴.۱۱ |  مجموع :  ۹

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0