دوشنبه, 25 شهريور 1398 EN
  • ساعت : ۹:۵۴:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۹۴۹
تكریم و حمایت از پرسنل آواسلامت

 در راستایی خط مشی های موسسه در تکریم و حمایت از پرسنل تحت پوشش، کمک نقدی آواسلامت به کارکنان حائز شرایط در استانهای گلستان، خوزستان و کردستان که در سیل امسال دچار خسارت شده بودند، توسط نمایندگان مستقر در این استانها توزیع گردید.

 

 

 

 

امتیاز :  ۳.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0