دوشنبه, 12 خرداد 1399 EN
  • ساعت : ۹:۲۹:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
  • کد خبر : ۱۹۵۶
بازبینی برنامه های راهبردی موسسه كارآفرینان آواسلامت
آواسلامت به دنبال دستیابی به برنامه ای جدید برای ارتقاء وتوسعه خدمات نوین خود می باشد.

 

برنامه‌ریزی، فرآیند آگاهانه تصمیم‌گیری در مورد اهداف و فعالیتهای آینده یک مجموعه یا سازمان به حساب می آید، موسسه کارآفرینان آوا سلامت نیز با درک ضرورت و اهمیت این موضوع در دستیابی به اهداف و توسعه قابلیت های استراتژیک سازمان خود، بررسی سازوکارها وراهبردهای جدید را در دست اقدام دارد.

این موسسه با توجه به تحقق برنامه پیشین خود از سال 1394 تاکنون و تبدیل شدن به سازمانی پیشرو در تامین نیروی انسانی ماهر حوزه نظام سلامت با افزایش رضایت شغلی،انگیزش، تعهد و الگوساز در مدیریت نظام نگهداشت نیروهای قراردادی تخصصی، به دنبال دستیابی به برنامه ای جدید برای ارتقاء و توسعه خدمات نوین خود می باشد.

 به همین منظور از ابتدای مهر ماه 1398طی برگزاری جلسات تخصصی در قالب کمیته راهبردی موسسه و بهره گیری از تجربیات مدیران ارشد و کارشناسان متخصص و همچنین حضور آقای دکتر حنان عموزاد عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، اقدامات عملیاتی در خصوص بازبینی برنامه قبلی و تدوین برنامه استراتژیک جدید تا افق ۱۴۰۰ صورت گرفته است.

 

امتیاز :  ۴.۶۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0