• ساعت : ۱۶:۴۰:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ 
  • کد خبر : ۲۰۴۸
صندوق حمایت های درمانی
صندوق حمایت های درمانی ضروری موسسه آواسلامت
ضمن عرض سلام، به اطلاع کلیه کارکنان محترم مؤسسه شاغل در مراکز درمانی و ستادی می رساند مؤسسه کارآفرینان آواسلامت در نظر دارد در راستای حفظ کرامت انسانی و حمایت های مادی و معنوی بیشتر از پرسنل خدوم خود مجزا از بیمه تکمیلی درمان "صندوق حمایت های درمانی ضروری" با مشارکت 50 درصدی پرسنل و 50 درصدی موسسه تاسیس نماید تا در مواقع بروز موقعیت های اضطراری درمانی که منجر به تحمیل هزینه های سنگین برای همکاران محترم می گردد

 

 

«هوالشافی»

ضمن عرض سلام، به اطلاع کلیه کارکنان محترم مؤسسه شاغل در مراکز درمانی و ستادی می رساند مؤسسه کارآفرینان آواسلامت در نظر دارد در راستای حفظ کرامت انسانی و حمایت های مادی و معنوی بیشتر از پرسنل خدوم خود مجزا از بیمه تکمیلی درمان "صندوق حمایت های درمانی ضروری" با مشارکت 50 درصدی پرسنل و 50 درصدی موسسه تاسیس نماید تا در مواقع بروز موقعیت های اضطراری درمانی که منجر به تحمیل هزینه های سنگین برای همکاران محترم می گردد بر اساس بررسی مدارک و مستندات و به تشخیص کمیته درمانی که با حضور یک پزشک معتمد بدین منظور تشکیل می گردد و با عنایت به منابع محدود قابل احصاء صندوق در موارد محدود و در حد اعتبار صندوق مذکور جهت کمک به همکاران محترم (شامل افراد تحت تکفل) تا سقف 10 میلیون تومان بصورت وام یا بلاعوض اقدام شود.

لذا ماهانه مبلغ سی هزار ریال (معادل سه هزار تومان) از حقوق پرسنل کسر و مؤسسه نیز از محل درآمدهای خود به ازای هر فرد مشارکت کننده مبلغ سی هزار ریال ( معادل سه هزار تومان ) اختصاص می دهد. شایان ذکر است مبالغ مالی واریز شده توسط پرسنل به صندوق مزبور به عنوان کمک مالی بلاعوض پرسنل تلقی می شود بنابراین در صورت تمایل به عضویت در صندوق مذکور کلمه "ثبت نام" را به همراه کد ملی خود را به شماره 50004342 پیامک نمایید. ضمناً خاطر نشان می گردد افراد ثبت نام کننده صرفا مشمول دریافت خدمات حمایتی صندوق مذکور در مواقع اضطراری خواهند بود.

امتیاز :  ۲.۹۱ |  مجموع :  ۱۱

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0