پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ 
ثبت نام این فراخوان که در انتهای سال 1398 انجام شده بود به دلیل شیوع کرونا برگزاری آن متوقف شد. 

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ 


اعلام زمان برگزاری آزمون (مرحله دوم) فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی یاسوج 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 
۱۶:۴۵:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۱۸۴۰۵۵  |  تعداد نظرات : ۲۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
۱۱:۲۵:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۳۵۰۵۶  |  تعداد نظرات : ۱۲۳
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی فراخوان جذب نیرو در اورژانس 115 فارس 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ 
۱۴:۵۳:۹  | 
تعداد بازدید : ۴۵۰۰  |  تعداد نظرات : ۴
اعلام نتایج بررسی مدارک فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی جهرم 
زمان ثبت نام تمدید شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۴۴۴۰۱  |  تعداد نظرات : ۳۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۲۷۸۲۵  |  تعداد نظرات : ۴۰
اعلام نتیجه اولیه رشته شغل نگهبان- نگهبان سرایدار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۲۸۵۰۶  |  تعداد نظرات : ۲۰
بررسی مدارک تکمیل ظرفیت جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۷۶۷۲۷  |  تعداد نظرات : ۱۲۰
اعلام زمان نتایج نهایی 4 رشته شغلی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۱۳۳۱۱۱  |  تعداد نظرات : ۲۳۱
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو


داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای و رعایت معیار ها و شاخص های آن در تمامی نیرو های شاغل در حوزه مراقبت های پرستاری امری ضروری است.

   
 

 


5.3.4.0
V5.3.4.0