پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی البرز جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی البرز 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 
۹:۳۶:۵۶  | 
تعداد بازدید : ۴۵۹۶
لیست پذیرفته شدگان ذخیره جهت بررسی مدارک اولیه لیست پذیرفته شدگان ذخیره جهت بررسی مدارك اولیه 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 
۱۶:۴۵:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۱۶۱۵۲۱
آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۸۶۷۵
لیست داوطلبان شرکت در مصاحبه حضوری لیست داوطلبان شركت در مصاحبه حضوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
شغل خدمات
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ 
۱۲:۳۰:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۱۲۰۳۵
اعلام نتایج پذیرفته شدگان جهت معرفی به مصاحبه حضوری اعلام نتایج پذیرفته شدگان جهت معرفی به مصاحبه حضوری 
خدمات، نگهبان، پرستار
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ 
۱۱:۱۳:۱  | 
تعداد بازدید : ۲۵۵۶۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ 
۱۹:۴۰:۹  | 
تعداد بازدید : ۶۶۱۶
رشته شغلی مامایی و کارشناس بهداشت عمومی
ثبت نام جدید آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۳۸۱۵۱
کارشناس اداری،مالی،حقوق و فناوری اطلاعات IT استخدام نیروی انسانی در دفتر مركزی به صورت ارسال رزومه 
کارشناس اداری،مالی،حقوق و فناوری اطلاعات IT
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 
۱۹:۱۳:۲۴  | 
تعداد بازدید : ۹۲۹۱
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو

5.3.4.0
V5.3.4.0