پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اعلام برنامه زمانبندی جدید جهت مراجعه پذیرفته شدگان مرحله ی اول جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۵۹۷۵۱  |  تعداد نظرات : ۱۱۳
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۱۵۵۸۷  |  تعداد نظرات : ۱۰
اعلام قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی دانشكده علوم پزشكی بابل 
شغل نگهبان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ 
۱:۲۲:۳۴  | 
تعداد بازدید : ۲۴۴۹۱  |  تعداد نظرات : ۴۱
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
۱۸:۵:۲۱  | 
تعداد بازدید : ۳۸۶۸  |  تعداد نظرات : ۰
دریافت کارت ورود به جلسه جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی ایلام 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 
۱۱:۲۵:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۲۳۴۵۸  |  تعداد نظرات : ۷۷
رشته شغل نگهبانی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۱۹۹۵۷  |  تعداد نظرات : ۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ 
۱۸:۳۵:۴۹  | 
تعداد بازدید : ۶۷۴۲  |  تعداد نظرات : ۳۱
اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۹۴۲۲۸  |  تعداد نظرات : ۱۷۹
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو

5.3.4.0
V5.3.4.0