پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ 
۱:۲۲:۳۴  | 
تعداد بازدید : ۹۹۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۹۲۸۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ 
۱۹:۴۰:۹  | 
تعداد بازدید : ۱۷۷۷
رشته شغلی مامایی و کارشناس بهداشت عمومی
اعلام نتایج آزمون دانشكده علوم پزشكی سراب 
خدمات، نگهبان، پرستار
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ 
۱۱:۱۳:۱  | 
تعداد بازدید : ۱۹۴۹۰
اطلاعیه اطلاعیه مهم 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ 
۱۶:۴۵:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۱۲۹۷۶۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ 
۱۰:۲۸:۲۶  | 
تعداد بازدید : ۹۱۳۴۶
نتایج نهایی اعلام نتایج آزمون دانشگاه علوم پزشكی بم 
رشته شغل فوریتهای پزشکی و کارشناس مرکز ارتباطات
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ 
۱۶:۵۸:۳۴  | 
تعداد بازدید : ۱۲۹۴۵
اعلام نتایج نهایی جهت معرفی به گزینش معرفی به گزینش 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ 
۱۰:۱۵:۲۶  | 
تعداد بازدید : ۱۵۵۹۲

جذب نیروی نگهبان با مدارک دیپلم، کاردانی و لیسانس

صفحه1از7123456...7.بعدي.برو

5.3.4.0
V5.3.4.0