پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نشانی دفتر مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر - نرسیده به خیابان عباسپور (توانیر) - پلاک 2490/4

شماره تماس : 88871606-021 و 88771830-021

شماره فکس : 88871719-021

سامانه ی پیامکی : 50004342

آدرس پست الکترونیکی : info@avasalamat.org

دفتر مدیریت قرارداد ها و پشتیبانی : آقای محمود دیانتی - داخلی 260

دفتر مدیریت مالی : خانم مریم زاهدی - داخلی 110

دفتر مدیریت توسعه، منابع انسانی و آموزش : آقای مجید رادفرد - داخلی 240

دفتر مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات : آقای مهدی علی اکبری زنجانی - داخلی 107


5.3.4.0
V5.3.4.0