پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 3 خرداد 1398
ثبت نام
  
  مشخصات فردی
  
  نام    نام خانوادگی  
  نام خانوادگی قبلی    نام مستعار  
  شماره شناسنامه    کد ملی  
  تاریخ تولد    محل صدور  
  محل تولد    جنسیت  
  ملیت    تابعیت  
  دین    مذهب  
  تلفن ثابت    تلفن همراه  
  وضعیت تاهل    تعداد فرزندان  
  وضعیت نظام وظیفه    نوع معافیت    واحد محل خدمت  
  از سال    تا سال      
  محل سکونت      
  استان    شهر  
  نشانی      
  محل الصاق عکس
  
    

5.3.4.0
V5.3.4.0