پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم اعتراض
  نام و نام خانوادگی    شماره تماس  
  کد ملی :    آدرس ایمیل :  
  آپلود فرم  
    
  متقاضی گرامی توجه داشته باشید نام فایل ارسالی، می بایست مطابق با نام و نام خانوادگی خود و با حروف انگلیسی ارسال گردد.
  به اعتراضاتی که فاقد نام و نام خانوادگی و شماره تماس معتبر باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
        
  ارسال

5.3.4.0
V5.3.4.0