پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

انجام پایش سلامت از حاضرین در راهپیمایی 22 بهمن

حضور فعال پرستاران آوایی ومروجین طرح من یک آواییم در شهر بم، به من ...

در  اولین قدم طی فراخوانی که در استان هرمزگان صورت گرفت این طرح در آذر ماه 98 توسط نیروهای آوایی ...#من یک آوایی ام .... یاری رسان به هم نوع خود

 

من یک آواییم نام یک طرح داوطلبی است، هدف از اجرای این طرح استفاده بالقوه نیروهای آوایی در فعالیت های جامعه محورمی باشد.

ما از این طریق می کوشیم با آگاهی دادن و آموزش برخی اصول اولیه،افراد داوطلب از بین نیروهای آوایی را برای  فعالیت  در شرایط بحرانی آماده سازیم.

ما معتقدیم اگربخواهیم درشرایط بحرانی خوب عمل کنیم درابتداباید نیروهایی را درسطح جامعه داشته باشیم که به چارچوب ها پایبند هستند.

 

 


ما تلاش میکنیم با کسب آگاهی ودانش وباتکیه برمهارت های فردی خویش تا جایی که امکان همیاری وجو دارد در زمانی که افراد احساس نیاز می کنند به آنان یاری رسانیم.


 

اهداف درنظر گرفته شده در این طرح:

* ایجاد انگیزه درنیروهای آواسلامت در سراسر ایران

* اجرای رسالت مسئولیت اجتماعی 

 

اساس کارما دراین طرح    :    مهربانی ،آگاهی وآموزش مقدماتی 

 

 

چشم انداز این طرح:

ماتلاش میکنیم باشناسایی افراد نیکوکار و.... به هم نوع خود کمک کنیم  مهربانی  وآگاهی نخستین هدیه ما به مردم ایران است.

 

نحوه عضویت:

همکارانی که مایلند در این طرح عضو شوند فرم ثبت نام را از همین طریق دانلود و پس از تکمیل آن به نماینده آواسلامت مستقر در دانشگاه یا دانشکده محل اشتغال ارائه نمایند.

بدیهیست با توجه به میزان استقبال افراد درهر استان نسبت به افتتاح و فعال سازی  آن استان اقدام خواهد شد. 
5.3.4.0
V5.3.4.0