پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


برگزاری اولین كلاس آموزش ضمن خدمت برای كاركنان آواسلامت


دروس این دوره: اختلالات روانپزشکی - حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا - کاهش آسیب و درمان اختلال مصرف مواد

 

 

در راستای تلاش موسسه کارآفرینان آواسلامت برای ایجاد سازوکاری در جهت  آموزش نیروهای تحت پوشش خود اولین دوره آموزش ضمن خدمت برای روانشناسان شبکه بهداشت استان فارس که به تازگی و از طریق آزمون استخدامی به عضویت آواسلامت درآمده اند با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فارس برگزار گردید.

 

این کلاس با هدف کیفی سازی نیروها طی روزهای شنبه 16 لغایت دوشنبه 18 آذر ماه 1398 با اساتید معرفی شده از سوی دانشگاه برپا شد.

عنوان دروس آموزشی:

روز شنبه 16 آذر : اختلالات روانپزشکی به میزان 8 ساعت

روز یکشنبه 17 آذر: حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا به میزان 8 ساعت

روز دوشنبه 18 آذر ماه: کاهش آسیب و درمان اختلال مصرف مواد به مدت 8 ساعت

لازم به ذکر است به شرکت کنندگان در این کلاس گواهینامه معتبر با مشارکت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فارس و موسسه کارآفرینان آواسلامت اعطاء خواهد شد.

نمونه گواهینامه صادر شده 

 


مجموعه آموزش هایی در جهت آماده سازی پرسنل متخصص پرستاری آواسلامت با مسائل و موضوعات روز دنیا


5.3.4.0
V5.3.4.0