پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نماینده موسسه وظیفه دارد هماهنگی های لازم و اجرای کلیه امور جاری مابین موسسه و دانشگاههای طرف قرارداد و موسسه با پرسنل و بلعکس را انجام دهد.

تعداد این نمایندگان بر حسب فراوانی وپراکندگی نیروهای آوایی در هر استان و یا شهرستان  متغیر می باشد.


 

مهمترین شرح وظایف نماینده:

 

- پیگیری امور مربوط به قرارداد موسسه با دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز مرتبط

 

- رابط بین موسسه با پرسنل و دانشگاه

 

-ایجاد مسیرهای ارتباطی با نیروها و انجام امور پرسنلی 

 

- جمع آوری، آنالیز و ارسال اطلاعات مربوط به کارکرد ماهانه و موارد مورد شمول نیروها به دفترمرکزی و پیگیری برای فراهم شده مقدمات پرداخت حق الزحمه و مزایای نیروها

 

- پیگیری امور راجع به تامین اجتماعی، دارایی و اداره کار

 


 

شرایط نماینده:

- مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا

- داشتن حداقل 3 سال سابقه کاری اداری

تسلط بر امور

کارگزینی

حسابداری

بیمه و مالیات

- داشتن روابط عمومی قوی

 


5.3.4.0
V5.3.4.0