پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

خانم درگاهی


ساعت کار دفتر :

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 14:30

 


نشانی محل استقرار:

قزوین - خیابان نواب شمالی سه راه دانشگاه-مجتمع ادارات -کوچه سلمانی -رو به روی شرکت گاز -اداره دانشگاه علوم پزشکی قزوین - واحد مدیریت خدمات پشتیباتی

 


تلفن دفتر نماینده : 

028-33372208


مشاغل تحت پوشش:         

 پزشک
پرستار
هوشبری
اتاق عمل
بهیار
فوریت پزشکی

 


 

مراکز اشتغال نیروهای آوایی: 

بوعلی سینا
ولایت
شهید رجایی
قدس
۲۲بهمن
امیرالمؤمنین
شهدای ابیک
شفا تاکستان
مرکزفوریت استان قزوین
رحیمیان
کوثر
شبکه بهداشت البرز
شبکه بهداشت اوج
معاونت آموزشی


5.3.4.0
V5.3.4.0