پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آقای میرزایی

خانم سلمانی


مشاغل تحت پوشش:         

 پزشک
دندانپزشک
مراقب سلامت
آزمایشگاه
تغذیه
بهداشت محیط
بهداشت حرفه ای
روان شناسی
متصدی پذیرش و آمار

 


 

مراکز اشتغال نیروهای آوایی: 

 مراکز خدمات جامع سلامت شبکه های بهداشت شهرستانهای :
اردبیل
پارس آباد
مشگین شهر
گرمی
بیله سوار
نیر
سرعین


ساعت کار دفتر :

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14:15

 


نشانی محل استقرار:

اردبیل - شهرک آزادی - خیابان آذربایجان - کوچه سهند - ساختمان آموزشی بهورزی - طبقه همکف - اتاق ۲۲

 


تلفن دفتر نماینده : 

045-33720676
 


5.3.4.0
V5.3.4.0