پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

آقای عزیزی


ساعت کار دفتر :

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13:00

 


نشانی محل استقرار:

اردبیل،میدان آزادگان، کوچه قدس 3، پایگاه بهداشت شهید جدی

 


 

 


مشاغل تحت پوشش:         

 کارشناس ارشد ماما
کارشناس ارشد آزمایشگاه
کارشناس پرستاری
کارشناس اتاق عمل
کارشناس بیهوشی
کارشناس علوم آزمایشگاهی
کارشناس ماما
کارشناس فوریت پزشکی
کارشناس مدارک پزشکی
کارشناس رادیولوژی
کارشناس رادیوتراپی
کاردان فوریت پزشکی
کاردان بیهوشی
کمک پرستار
بهیار


 

مراکز اشتغال نیروهای آوایی: 

۱-(مرکز آموزش و درمانی)بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل
۲_(مرکز آموزش و درمانی) بیمارستان علوی اردبیل
۳_(مرکز آموزش و درمانی)بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل
۴_(مرکز آموزش و درمانی)بیمارستان بوعلی اردبیل
۵_(مرکز آموزش و درمانی)بیمارستان امام رضا اردبیل
۶_دانشکده دندان پزشکی اردبیل
داروخانه ۲۲ بهمن اردبیل
۷_بیمارستان امام خمینی (ره)شهرستان نمین
۸_بیمارستان شهدا شهرستان پارس آباد
۹_بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پارس آباد
۱۰_بیمارستان امام خمینی (ره)شهرستان بیله سوار
۱۱_بیمارستان ولایت شهرستان گرمی
۱۲_بیمارستان ولیعصر (عج)شهرستان مشگین شهر
۱۳_مراکز فوریت های پزشکی
۱۴_مرکز ناباروری اردبیل

 


5.3.4.0
V5.3.4.0