پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشاغل تحت پوشش
پرستاری
هوشبری
اتاق عمل
بهیار
کمک بهیار
فوریت پزشکی
رادیولوژی
کارشناس مامایی

مراکز اشتغال
بیمارستان امام خمینی اهواز
بیمارستان گلستان
بیماستان ابوذر
بیمارستان بقایی ۲
بیمارستان سینا
بیمارستان سلامت
بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی
بیمارستان رازی
بیمارستان شهدای نفت سوسنگرد
بیمارستان امام رضا امیدیه
بیمارستان شهدای ایذه
بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان
بیمارستان طباطبایی باغملک
بیمارستان معرفی ماهشهر
بیمارستان راه زینب سربندر
بیمارستان رسول اکرم رامشیر
بیمارستان هندیجان
بیمارستان امام علی اندیمشک
بیمارستان امید لالی
بیمارستان مادر رامهرمز
بیمارستان امام خمینی رامهرمز
فوریت پزشکی اندیکا
فوریت پزشکی ایذه

شبکه بهداشت باغملک

شبکه بهداشت دهدز                              

شبکه بهداشت مسجدسلیمان

ساعات کار دفتر
از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳

شنبه تا چهارشنبه

نشانی دفتر
اهواز ، بلوار گلستان ، خیابان اسفند شمالی، ورودی درب دانشگاه علوم پزشکی اهواز دفتر آوا سلامت

تلفن دفتر  ۰۶۱۳۳۱۱۴۳۲۵

شماره نماینده گورانی   ۰۹۰۳۲۳۰۵۴۶۸5.3.4.0
V5.3.4.0