پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشاغل تحت پوشش:                                                                                              مراکز تحت پوشش:

- پرستاری                                                                          - بیمارستان شهدای خلیج فارس

- هوشبری

- اتاق عمل                                                                         - بیمارستان قلب

- بهیاری

- رادیولوژی                                                                        - بیمارستان شهید گنجی

- کمک پرستار

- فناوری اطلاعت                                                                - بیمارستان امیرالمومنین گناوه

- آزمایشگاهی

- روانشناسی                                                                      - بیمارستان سوانح سوختگی گناوه

- فوریت های پزشکی

- منشی بخش                                                                      - بیمارستان بقیه اله اعظم ذیلم

- خدمات

- تاسیسات                                                                         - بیمارستان امام حسین اهرم

- انبارداری

- امور حقوقی                                                                     - بیمارستان زینبیه خورموج

- متصدی امور خوابگاه دانشجویی

- مشاور خوابگاه دانشجویی                                                   - بیمارستان امام هادی دیر

                                                                                                 - بیمارستان امام خمینی کنگان

                                                                                                 - معاونت دانشجویی

روز های کاری:

از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:30 لغایت 13:30

نشانی:

بوشهر- خ معلم روبروی جایگاه نماز جمعه دانشگاه علوم پزشکی مدیریت خدمات پشتیبانی و امور رفاهی

تلفن تماس :

محل کار : 33323511-077

همراه :0216-375-0917

فضای مجازی ( کانال تلگرام ، واتساپ)5.3.4.0
V5.3.4.0