پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نرگس اسکندری :

مشاغل تحت سرپرستی :

کاردان و کارشناس اداری( شامل رشته های مدیریت ، حسابداری،ساختمان ،مدارک پزشکی ،کارشناس تعالی سازمانی و...)

پزشک عمومی
کارشناس مراقب سلامت

کارشناسی و ارشد روانشناسی

کارشناسی تغذیه

کارشناس بهداشت

کارشناس بهداشت محیط

کاردان مراقب سلامت

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس پذیرش

کاردان پذیرش

دستیار دندانپزشک

کارشناس رادیولوژی

کارشناس پرستاری

کارشناس مامایی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس فوریت

کاردان رادیولوژی

کاردان فوریت

کمک پرستار

آدرس دفتر:

ساوه ،میدان مادر ،خیابان جمهوری

تلفن دفتر:48501195

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه (8 صبح لغایت  2:30)5.3.4.0
V5.3.4.0