پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نمایندگان: خانم کشاورزی آقای هاشمی راد خانم زارع

مشاغل تحت پوشش:

پرستاری مامایی بیهوشی اتاق عمل

روانشناسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تغذیه دستیار دندان پزشک نگهبان سرایدار

کاردان و کارشناس فوریت

رادیولوژی پزشکی هسته ای پزشک عمومی

مراکز تحت پوشش:

بیمارستانهای استان فارس

مراکز بهداشت استان فارس

پایگاههای فوریت استان فارس

بیمارستان شهید فقیهی شیراز

بیمارستان قلب الزهرا و کودکان شهید حجازی شیراز

ساعت کاری دفتر: شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15

آدرس: شیراز، خیابان مشیرفاطمی، قبل از فلکه ستاد، ساختمان 2 علوم پزشکی، طبقه 2، اتاق 215

شماره های تماس: 07132348932 09059779624 (تماس و واتساپ)5.3.4.0
V5.3.4.0