پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشاغل تحت پوشش:

پرستاری،هوشبری،اتاق عمل،بهیار،فوریت پزشکی

مراکز اشتغال نیروهای اوایی:

بیمارستانها:پنج اذرگرگان،صیادشیرازی گرگان،طالقانی گرگان،ال جلیل اق قلا،شهدا بندرگز،امام خمینی بندرترکمن،بقیه الله علی اباد،امام رضا خان ببین،فاطمه الزهرا مینودشت،شهداگنبد،مطهری گنبد،طالقانی گنبد،حضرت معصومه ازادشهر،امیرالمومنین کردکوی،رسول اکرم کلاله،پیامبر اعظم گنبد،کلینیک دزیانی.کلینیک دندانپزشکی

شبکه بهداشت:

علی اباد،گنبد،مراوه تپه،گالیکش،گرگان،گمیشان،درمانگاه کرند

ساعت کار:شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۴:۳۰

نشانی:

گرگان بلوار هیرکان.ابتدای سایت اداری.سازمان مرکزی علوم پزشکی .ساختمان توسعه

تلفن:

۰۹۹۲۸۷۷۸۲۳۲5.3.4.0
V5.3.4.0