پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نمایندگی موسسه کارآفرینان آواسلامت - مستقر در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان

نام نماینده

وحید پرداختی

ساعت کار دفتر نمایندگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 14:30
پنجشنبه از ساعت 7:15 الی 13:30

نشانی محل استقرار نماینده

زنجان - بلوار استاد دکتر یوسف ثبوتی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - بوستان ۲ کدپستی : 4513956184

تلفن دفتر نمایندگی

024-33018517

مشاغل تحت پوشش

پرستاری

هوشبری

اتاق عمل

مامایی

بهیار

کمک پرستاری

مراکز اشتغال نیروهای آوایی

حضرت ولی عصر (عج) - زنجان

آیت اله موسوی - زنجان

دکتر بهشتی - زنجان

امیرالمومنین (ع) - خدابنده

بوعلی سینا - خرمدره

رازی - ماهنشان

الغدیر - ابهر

امدادی - ابهر

شهدا - طارم5.3.4.0
V5.3.4.0