پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سلام

مشاغل تحت پوشش
کارشناس پرستاری کاردان اتاق عمل کارشناس فوریت های پزشکی
خدمتگزار نگهبان سرایدار کارگزین کارشناس آزمایشگاه کارشناسی بهداشت محیط رادیولوژی حسابداری عمران روابط عمومی کارشناسی ارشد تجهیزات پزشکی امور آموزشی حقوقی ورزشی تجریشی خدمات درمانی
پزشک مراکز شهری مناطق محروم مراقب سلامت کارشناس روانشناسی تغذیه

مراکز اشتغال نیروهای آوایی
بیمارستان امام خمینی پایگاه های و مراکز بهداشت
ستاد دانشکده (معاونت آموزشی معاونت درمان معاونت بهداشتی معاونت توسعه)

ساعت کار دفتر
روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰

تلفن دفتر نمایندگی
093540747715.3.4.0
V5.3.4.0