پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


نماینده مستقر آواسلامت در اسفراین: جناب آقای قربانی

تلفن دفتر: 5831550330

نشانی دفتر: اسفراین،خیابان طالقانی،ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین،ساختمان معاونت توسعه و مدیریت منابع،قسمت حسابداری،انتهای سالن،دفتر نمایندگی موسسه کارآفرینان آوا سلامت

ساعت کار دفتر: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۵:۱۵
 


مشاغل تحت پوشش: کارشناس پرستاری - کارشناس اتاق عمل - کارشناس بهداشت محیط - رادیولوژی - حسابداری - عمران - مراقب سلامت- کارگزین - خدمتگزار- نگهبان - سرایدار 
 


مراکز اشتغال نیروهای آوایی: بیمارستان امام خمینی - پایگاهها و مراکز بهداشت ستاد دانشکده(معاونت آموزشی،معاونت درمان،معاونت بهداشتی،معاونت توسعه)

 

 5.3.4.0
V5.3.4.0