پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


قراداد موسسه با دانشگاه بابل در قالب دو قرارداد (پرستاري-غير پرستاري)
تعداد نيروهاي پرستاري219
تعداد نيروهاي غير پرستاري(بهداشتي)41
مراكز تح
ت پوشش بيمارستاني
بيمارستان شهيد بهشتي
بيمارستان شهيد يحيي نژاد
بيمارستان كودكان امير كلا
بيمارستان 17 شهريور
بيمارستان آيت اله روحاني
درمانگاه تخصصي اميد
مركز فوريتهاي پزشكي بابل
مركز باروري و ناباروري فاطمه زهرا

شبكه بهداشت
تمامي پايگاههاي سلامت شهري
  

ساعات كار دفتر
 
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 لغايت 14:30


آدرس دفتر نماينده در
  دانشگاه بابل:خيابان گنج افروز-ميدان دانشگاه-دانشگاه علوم پزشكي بابل- معاونت توسعه-اتاق شماره 8
تلفن تماس:01132190631

كانال تلگرامي

https://t.me/avasalamat_babol5.3.4.0
V5.3.4.0