پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


نماینده مستقر آواسلامت در بم: جناب آقای نیکیان

تلفن دفتر:  44344607-034

نشانی دفتر:  بم - بلوارشهید رجایی - مجتمع اداری شهرداری و علوم پزشکی _ واحدخدمات پشتیبانی وامور رفاهی

ساعت کار  دفتر: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:45


مشاغل تحت پوشش: کارشناس پرستاری- اتاق عمل - هوشبری - کارشناس روانشناسی بالینی - کارشناس علوم آزمایشگاهی_کارشناس رادیولوژی -فوریت پزشکی - _کارشناس مامایی - بهیار - کارشناس فناوری اطلاعاتمراکز اشتغال نیروهای آوایی: بیمارستان پاستور  - مرکزفوریت های پزشکی 115 بم - بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شهرستان ریگان - بیمارستان جوادالامه نرماشیر - کلینیک طبی وتخصصی الزهرا - معاونت بهداشت مرکزی شهرستان بم - مرکزبهداشت مرکزی شهرستان بم - بیمارستان علی ابن ابی طالب فهرج5.3.4.0
V5.3.4.0