پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشاغل تحت پوشش:

 پرستاری

هوشبری

اتاق عمل   

کارشناس رادیولوژی

ماما

کمک پرستار

فوریتهای پزشکی

کارشناس اداری

مراکز اشتغال نیروهای آوایی

 

بیمارستان امام خمینی (ره)جیرفت

بیمارستان ایت الله کاشانی جیرفت

بیمارستان امام حسین منوجان

بیمارستان 12 فروردین کهنوج

بیمارستان شهداقلعه گنج

معاونت آموزشی

معاونت بهداشتی

معاونت درمان

فوریت های پزشکی

ساعت کار دفتر :

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15

  نشانی محل استقرار:

کرمان جیرفت میدان سپاه ستاددانشگاه علوم پزشکی جیرفت(ساختمان شهداعشایر)

 تلفن دفتر نماینده : 

09135879702/093557383555.3.4.0
V5.3.4.0