پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشاغل :

پرستاری

اتاق عمل

هوشبری

فوریت

بهیاری

بهداشت روان

تغذیه

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

مبارزه با بیماریها

آزمایشگاه

IT

رادیولوژی

تجهیزات پزشکی

طب هسته ای

مراکز :

تمامی شهر های استان آذربایجان شرقی به غیر از مراغه و سراب

آدرس :

تبریز – خ دانشگاه – قسمت اداری بیمارستان شهید مدنی تبریز – دفتر موسسه آواسلامت 

از ساعت 8 صبح الی 3 ظهر

آقای خشتی
آقای احسانی
خانم فتحی فر5.3.4.0
V5.3.4.0