پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


نماینده مستقر آواسلامت در بهبهان: جناب آقای طیبی

تلفن دفتر: 22180097-داخلی2127 - همراه: 09160707746

نشانی دفتر: بهبهان- خیابان شهید زیبایی-دانشکده علوم پزشکی بهبهان- کد پستی6361796819

ساعت کار: روزهای شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 7:30 الی 15:00  - پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 13:30


مشاغل تحت پوشش: پرستاری - هوشبری -  اتاق عمل - مامایی - آزمایشگاه - رادیولوژی - بهیار - فوریتهای پزشکی
بهداشتی - کمک پرستاری -حسابدار


مراکز اشتغال نیروهای آوایی: بیمارستانهای اشرفی اصفهانی آقاجاری - شهید زاده بهبهان - فریده بهبهان -  ولیعصر بهبهان - مرکز بهداشت زیدون - مرکزفوریتهای پزشکی بهبهان - ستاد دانشکده علوم پزشکی
 5.3.4.0
V5.3.4.0