• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 228890
اعلام نتایج نهایی
فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی یاسوج

 

 

 

 

اطلاعیه مورخ 1401/08/18

اعلام نتایج

نتایج نهایی آزمون استخدامی رشته شغل های تخصصی (پذیرش، ترخیص وصندوقدار - کارشناس تحلیلگر سیستم) به شرح زیر اعلام می گردد.

با افرادی که نام آنها در این فهرست  ذکر شده است از سوی واحد منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  جهت انجام مراحل بعدی تماس گرفته خواهد شد.

 

توجه: پذیرفته شدگان رشته شغلهای مهندس تاسیسات و کاردان تاسیسات مکانیکی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

  پذیرفته شدگان نهایی رشته شغلهای خدمات مالی و کارشناس تحلیل گر سیستم

 

 


اطلاعیه مورخ 1401/05/09

به اطلاع می رساند با توجه به عدم تکمیل ظرفیت دررشته شغل کاردان تاسیسات مکانیکی افراد زیر جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک( سری پنجم) معرفی  می گردد.

 

این افراد می بایست طی روزهای 9 الی 13 مرداد 1401 مدارک خود را طبق شرایط اطلاعیه مورخ 1401/12/21 ارسال نمایند.

 

نتایج نهایی آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سایر رشته های تخصصی بزودی و پس از این کسب نتایج این مرحله اطلاع رسانی خواهد شد.

 

توجه1انتخاب فرد قبول شده در این مرحله  براساس دارا بودن مدارک مورد نیاز طبق شرایط دفترچه آزمون و داشتن نمره بالاتر نسب به سایر داوطلبان صورت می پذیرد.

توجه2:این فهرست به منزله قبولی نهایی در آزمون نیست و صرفا جهت راستی آزمایی اسناد و مدارک در خود اظهاری اعلام شده از سوی داوطلبان می باشد.

توجه3: طبق مفاد دفترچه راهنمای آزمون در صورت عدم احراز شرایط و نداشتن مدارک مورد نیاز در هر مرحله از فراخوان افراد حذف خواهند شد.

توجه4: عدم ارسال مدارک در تاریخ مقرر به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

توجه5: اصل مدارک در هنگام پذیرش افراد می بایست رویت گردد در صورت عدم تطابق فایلهای ارسالی با اصل مدارک فرد قبول شده از ادامه مراحل جذب حذف خواهد شد.

 توجه6: ترتیب قرارگیری اسامی این فهرت بر اساس حروف الفبا می باشد. 

 

فهرست  تکمیل ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ( سری پنجم)
 جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک (بر حسب حروف الفبا)
ردیف نام نام خانوادگی کدملی جنسیت رشته شغل
1 فریبرز امیرنیا 423****948 مرد کاردان تاسیسات مکانیکی
2 افشین بستار 600****756 مرد کاردان تاسیسات مکانیکی
3 ناصر باقر زاده 600****430 مرد کاردان تاسیسات مکانیکی
4 محسن بهادران 422****683 مرد کاردان تاسیسات مکانیکی
5 مسعود زارع 599****935 مرد کاردان تاسیسات مکانیکی
6 محمد بخردنژاد 422****158 مرد کاردان تاسیسات مکانیکی

 

 

 ورود به صفحه ارسال مدارک 

 


 

اطلاعیه مورخ 1401/3/31

به اطلاع می رساند با توجه به عدم تکمیل ظرفیت دررشته شغل کاردان تاسیسات مکانیکی افراد زیر جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک معرفی  می گردد.

 

این افراد می بایست طی روزهای 31 خرداد الی 3 تیرماه 1401 مدارک خود را طبق شرایط اطلاعیه مورخ 1401/12/21 ارسال نمایند.

 

توجه1:این فهرست به منزله قبولی نهایی در آزمون نیست و صرفا جهت راستی آزمایی اسناد و مدارک در خود اظهاری اعلام شده از سوی داوطلبان می باشد.

توجه2: طبق مفاد دفترچه راهنمای آزمون در صورت عدم احراز شرایط و نداشتن مدارک مورد نیاز در هر مرحله از فراخوان افراد حذف خواهند شد.

توجه3: عدم ارسال مدارک در تاریخ مقرر به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

توجه4: اصل مدارک در هنگام پذیرش افراد می بایست رویت گردد در صورت عدم تطابق فایلهای ارسالی با اصل مدارک فرد قبول شده از ادامه مراحل جذب حذف خواهد شد.

 

فهرست  تکمیل ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ( سری چهارم)
 جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک (بر حسب حروف الفبا)
ردیف نام نام خانوادگی کدملی جنسیت رشته شغل
1 روح اله بهادرنژاد 422****309 مرد کاردان تاسیسات مکانیکی
2 سیدحسن رضوی فر 423****812 مرد کاردان تاسیسات مکانیکی

 

 

 ورود به صفحه ارسال مدارک 

 

 

 


 

اطلاعیه مورخ 1401/2/28

به اطلاع می رساند با توجه به عدم تکمیل ظرفیت دررشته شغل کاردان تاسیسات مکانیکی افراد زیر جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک معرفی  می گردد.

 

این افراد می بایست طی روزهای 28 الی 30 اردیبهشت ماه 1401 مدارک خود را طبق شرایط اطلاعیه مورخ 1401/12/21 ارسال نمایند.

 

توجه1:این فهرست به منزله قبولی نهایی در آزمون نیست و صرفا جهت راستی آزمایی اسناد و مدارک در خود اظهاری اعلام شده از سوی داوطلبان می باشد.

توجه2: طبق مفاد دفترچه راهنمای آزمون در صورت عدم احراز شرایط و نداشتن مدارک مورد نیاز در هر مرحله از فراخوان افراد حذف خواهند شد.

توجه3: عدم ارسال مدارک در تاریخ مقرر به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

توجه4: اصل مدارک در هنگام پذیرش افراد می بایست رویت گردد در صورت عدم تطابق فایلهای ارسالی با اصل مدارک فرد قبول شده از ادامه مراحل جذب حذف خواهد شد.

 

فهرست  تکمیل ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک (بر حسب حروف الفبا)
ردیف نام نام خانوادگی کدملی جنسیت رشته شغل
2 علی جهان 424****317 مرد کاردان تاسیسات مکانیکی
1 میثم کهزادی سیف آباد 423****945 مرد کاردان تاسیسات مکانیکی

 ورود به صفحه ارسال مدارک 

 


 

اطلاعیه مورخ 1401/2/11

به اطلاع می رساند با توجه به عدم تکمیل ظرفیت در رشته شغهای کاردان تاسیسات مکانیکی و مهندس تاسیسات افراد زیر جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک معرفی  می گردد.

این افراد می بایست طی روزهای 12 الی 15 مدارک خود را طبق اطلاعیه مورخ 1401/12/21 ارسال نمایند.

 

توجه1:این فهرست به منزله قبولی نهایی در آزمون نیست و صرفا جهت راستی آزمایی اسناد و مدارک در خود اظهاری اعلام شده از سوی داوطلبان می باشد.

توجه2: طبق مفاد دفترچه راهنمای آزمون در صورت عدم احراز شرایط و نداشتن مدارک مورد نیاز در هر مرحله از فراخوان افراد حذف خواهند شد.

توجه3: عدم ارسال مدارک در تاریخ مقرر به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

توجه4: اصل مدارک در هنگام پذیرش افراد می بایست رویت گردد در صورت عدم تطابق فایلهای ارسالی با اصل مدارک فرد قبول شده از ادامه مراحل جذب حذف خواهد شد.

 

فهرست  تکمیل ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک (بر حسب حروف الفبا)
ردیف نام نام خانوادگی کد ملی جنسیت رشته شغل
1 سید احمد علی پور 423*****256 مرد مهندس تاسیسات
2 محمد ارمغانی کیش 423*****191 مرد کاردان تاسیسات مکانیکی
3 ایمان خیبر اصل 422*****998 مرد

 

 

 

 ورود به صفحه ارسال مدارک 

 

 


 

اطلاعیه مورخ 1400/12/22

افرادی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند می توانند از طریق فرم زیر اعتراض خود را مطرح نمایند.

فرم اعتراض

 


 

اطلاعیه مورخ 1400/12/21

اعلام نتایج اولیه

به اطلاع می رساند نتایج اولیه آزمون مربوط به رشته های تخصصی جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک به شرح فهرست زیر اعلام می گردد.

 زمان ارسال مدارک از 22 لغایت 29 اسفند 1400

توجه1:این فهرست به منزله قبولی نهایی در آزمون نیست و صرفا جهت راستی آزمایی اسناد و مدارک در خود اظهاری اعلام شده از سوی داوطلبان می باشد.

توجه2: طبق مفاد دفترچه راهنمای آزمون در صورت عدم احراز شرایط و نداشتن مدارک مورد نیاز در هر مرحله از فراخوان افراد حذف خواهند شد.

توجه3: عدم ارسال مدارک در تاریخ مقرر به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

توجه4: اصل مدارک در هنگام پذیرش افراد می بایست رویت گردد در صورت عدم تطابق فایلهای ارسالی با اصل مدارک فرد قبول شده از ادامه مراحل جذب حذف خواهد شد.

 

  فهرست پذیرفته شدگان اولیه به منظور بررسی و راستی آزمایی مدارک


 

 


مدارک مورد نیاز تک به تک به صورت  فایل pdf اسکن شود.

1- اسکن تمام صفحات شناسنامه 

2- اسکن کارت ملی دو رو 

3-  اسکن مدارک تحصیلی

4- اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دو رو ( در صورت دارا بودن کارت معافیت مدارک و مستندات نیز باید ارائه شود) 

5- اسکن گواهی  دال بر ایثارگری .(صرفا افرادی که در فرم ثبت نام گزینه ایثارگری را انتخاب کرده اند)  این گواهی می بایست بروز و از سوی مراجع قانونی (سپاه، ارتش، بنیاد شهید و ...) خطاب به دانشگاه علوم پزشکی ایلام و یا موسسه کارآفرینان آواسلامت باشد.

6- مدارک بهره مندی از امکان افزایش سقف سنی در صورت نیاز ( طبق بند دفترچه راهنما) . مدارک ایثارگری از افرادی که در فرم ثبت نام گزینه ایثارگری را انتخاب نکرده اند پذیرفته نخواهد شد. 

نحوه ارسال مدارک

کلیه مدارک با فرمت  pdf اسکن گردد و در قالب فایل zip  که با شماره کد ملی فرد نامگذاری شده از طریق سامانه آزمون ارسال گردد.

فایل zip شده نباید از 2000 کیلوبایت بیشتر باشد.

*پس از ارسال فایل، کد رهگیری دریافت شده نگهداری شود. عدم دریافت کد رهگیری به منزله عدم ارسال مدارک می باشد.

* کلیه مدارک ارسالی به ترتیب زیر و به صورت جداگانه اسکن شود. (مانند نمونه) 

توجه: دقت وضوح مدارک در هنگام اسکن 200 dpi باشد.

* نمونه نامگذاری فایلی ها:   ذکر  عدد - شماره ملی فرد  

شناسنامه: 1-0078912345

کارت ملی: 2- 0078912345

مدرک تحصیلی: 3- 0078912345

...

...

... سایر مدارک به همین روش نام گذاری گردد.

 

 

  ورود به صفحه ارسال مدارک 

 


 

 

اطلاعیه مورخ 1400/10/20

به اطلاع می رساند کارت ورود به جلسه آزمون طی روزهای سه شنبه 21 و چهارشنبه 22 دی ماه از طریق همین صفه و لینک زیر قابل دریافت می باشد.

همچنین باجه رفع نقص در روز پنجشنبه در محل برگزاری آزمون از ساعت 10 الی 12 دایر می باشد.

در صورت وجود نقص با شماره همراه درج شده بر روی کارت تماس گرفته شود

دریافت کارت ورود به جلسه ساعت 12 ظهر فعال می گردد.

 

  دریافت کارت ورود به جلسه 


 

 

اطلاعیه مورخ 1400/10/8

اعلام زمان برگزاری آزمون مرحله دوم فراخوان

به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند آزمون رشته شغلهای کارشناس تحلیلگر سیستم، خدمات مالی ( پذیرش- ترخیص - صندوقدار)، کاردان تاسیسات مکانیکی، مهندسی تاسیسات و کاردان فنی مخابرات در روز جمعه 24 دی ماه 1400 برگزار می شود.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

توجه :

- سوالات این آزمون از 60 سوال عمومی  و 60 سوال تخصصی  تشکیل شده است.

-  سوالات تخصصی با ضریب ( 2) و از دروس تخصصی هر رشته شغل و بر حسب مقطع تحصیلی ذکر شده در شرایط احراز می باشد.

- سوالات عمومی با ضریب ( 1) و  ازدروس زبان وادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، فن آوری اطلاعات، ریاضی و هوش و استعداد ویژه و زبان انگلیسی می باشد.

 

منابع دروس تخصصی

رشته شغل  خدمات مالی (پذیرش صندوقدار)

مربوط به رشته های تحصیلی مدیریت دولتی تمام گرایش­ها، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی

حسابداری تمام گرایش­­ها

سوالات از مباحث:  اصول حسابداری 1 و 2  - اقتصاد خرد و کلان -  سازمان و مدیریت -  مدیریت مالی - حقوق تجارت -  بودجه، پول و ارز

 

رشته شغل کاردانی تأسیسات مکانیکی

مربوط به گرایش­­های حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، تبرید، گازرسانی،

تأسیسات تهویه و تأسیسات تهویه مطبوع

سوالات از مباحث: اطلاعات پایه وفنی - تهویه مطبوع -  برق و کنترل تأسیسات -  تعمیرات و نگه­داری سیستم­های برودتی و حرارتی-  اجرا و راه اندازی سیستم­های برودتی و حرارتی

 

رشته شغل کاردان فنی مخابرات

مربوط به کلیه گرایش­­ها

سوالات از مباحث: مدار الکتریکی الکترونیک -  دیجیتال (مدار منطقی) -  اصول و مدارات مخابراتی -  آنتن و امواج

 

رشته شغل کارشناس تحلیل­گر سیستم

مربوط به  کلیه رشته های تحصیلی کامپیوتر در تمامی گرایش­­ها

سوالات از مباحث: مبانی کامپیوتر، ویندوز، اینترنت نرم افزارهای کاربردی -  شبکه­ های کامپیوتری -  پایگاه داده - برنامه نویسی

 

رشته شغل مهندسی تأسیسات

  مربوط به کلیه گرایش­­ها

سوالات از مباحث: مکانیک سیالات -  ترمودینامیک و انتقال حرارت -  تبرید -  حرارت

 


 

 

 

به اطلاع کلیه داوطلبان گرامی مي رساند با توجه  اینکه تعدادی از پذیرفته شدگان نهایی رشته شغلی تمیزکار انصراف داده اند، تعداد 10 نفر از داوطلبين ذخیره جهت بررسی مدارک اولیه به شرح ذیل اعلام می گردند.

همچنین افراد ذیل موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/02/1400 مدارک خود را به نشانی:  azmon.avasalamat@gmail.com ارسال نمایند.

 

  

افراد اضافه شده:

 1- سجاد شایسته

2- سید صدرالله افشار

3- صدرالله خیبری فر

4- محسن مهرابی

5- علی هوشمندیان

6- سجاد آدم پیرا

7- کاظم بازیار

8- سجاد بیات نسب

9- کبری محمد حسینی گوشه

10- سیده مرضیه اسدی یوسف آباد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  لیست پذیرفته شدگان نهایی رشته شغلی نگهبان

 

افراد پذیرفته شده می بایست در روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 از ساعت 9 صبح جهت تکمیل پرونده خود  با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک زیر به نشانی: یاسوج – بلوار شهید مطهری - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند.

 

تذکر: همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز:

* تمام صفحات شناسنامه

*  کارت ملی ( پشت و رو)

*  مدارک ایثارگری و نامه مربوطه

* مدارک بسیج

*  آخرین مدرک تحصیلی

*  کارت پایان خدمت

* شش قطعه عکس 4*3 (زمینه سفید)

* یک عدد پوشه پاپکو

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لیست پذیرفته شدگان (جدول الف)

لیست پذیرفته شدگان (جدول ب)

لیست پذیرفته شدگان (جدول ج)

افراد پذیرفته شده مرحله اول(سه برابر ظرفیت)آزمون جذب نیروی نگهبانی بیمارستان شهید دکتر جلیل می بایست طبق تاریخ و ساعت مشخص شده در ذیل، جهت انجام تست آمادگی جسمانی، بینایی سنجی، سنجش تناسب جسمانی، بررسی روانشناسی و معاینه پزشکی  با همراه داشتن اصل مدارک شناسایی، یک قطعه عکس 4*3 ، کفش و لباس ورزشی و بیمه ورزشی به نشانی: یاسوج – جنب بیمارستان امام سجاد(ع)، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، سالن ورزشی دانشکده مراجعه نمایند.

جدول (الف) روز یکشنبه مورخ 1400/01/15ساعت 8 صبح

جدول (ب)  روز دو شنبه مورخ 1400/01/16ساعت 8 صبح

جدول (ج)  روز سه شنبه مورخ 1400/01/17ساعت 8 صبح

مواد آزمون:

- دراز و نشست

- دوی چابکی

- پرش طول حداقل 160 سانتی متر

- شنا سوئدی

- دوی استقامت 300 متر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

به اطلاع کلیه داوطلبان گرامی مي رساند با توجه  اینکه تعدادی از مدارک ارسالی دارای نقص و يا مغایرت بوده اند، تعداد 13 نفر از داوطلبين ذکر شده به لیست بررسی مدارک اولیه اضافه می گردند.

افراد ذیل موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/01/07مدارک خود را به نشانی:  azmon.avasalamat@gmail.com ارسال نمایند.

 

  

افراد اضافه شده:

 1- نقی آذرباد

2- طهماسب آرم

3- ابوالقاسم ارسلان پور

4- مسلم انصاریان فر

5- سیامک بهروز پور دهنو

6- فرهاد تقی پور شاقریان

7- کیانوش حقانی پور

8- مرتضی دولتخواه

9- مالک دیانت اصل

10- حمید رحمانی

11- مسلم رهنوردی

12- سید محمد حسن سادات حسینی

13- صادق علیزاده اسپر

اعلام نتایج اولیه(رشته نگهبان) 

«اسامی پذیرفته شدگان»

 

افراد یاد شده می بایست تصویر مدارک مورد نیاز را جهت بررسی صحت و راستی آزمایی، از طریق پست الکترونیکی azmon.avasalamat@gmail.com  حداکثر تا پایان روز دو شنبه مورخ 1399/12/25ارسال نمایید.

 

 مدارک مورد نیاز:

* مدرک تحصیلی (مطابق با شرایط احراز رشته شغلی مورد تقاضا «جدول شماره 1» متن آگهی فراخوان)

*  کارت ملی پشت و رو

* تمام صفحات شناسنامه

* کارت پایان خدمت

* مدارک دال بر سهمیه ایثارگران لازم به ذکر است که کارت ایثارگری قابل قبول نبوده و صرفا نامه از ارگان مربوطه و بنیاد شهید ( برای خانواده معظم شهدا و جانبازان) مورد تایید می باشد.

* در صورت داشتن سوابق بیمه ای مرتبط جهت اضافه سن.

 

 روش ارسال مدارک:

 1- مدارک مورد نظر را با نام فایل ذخیره کنید (مثال نام فایل: اسکن کارت ملی- اسکن مدرک تحصیلی و...)

2- فایل ها را داخل پوشه ای با نام خانوادگی داوطلب قرار دهید.

3- فایل را به صورت فشرده (zip یا RAR) کرده و در ایمیل پیوست کنید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعلام نتایج نهایی(رشته تمیزکار) 

«اسامی بانوان پذیرفته شده»

«اسامی آقایان پذیرفته شده»

 

***اطلاعیه 99/12/17***

به اطلاع کلیه داوطلبان گرامی مي رساند با توجه  اینکه تعدادی از مدارک ارسالی دارای نقص و يا مغایرت بوده اند، تعداد 5 نفر از داوطلبين ذکر شده به لیست بررسی مدارک اولیه اضافه می گردند. افراد ذیل موظفند حداکثر تا تاریخ 1399/12/19 مدارک خود را به نشانی:  azmon.avasalamat@gmail.com ارسال نمایند.

 

  

افراد اضافه شده:

 1- مسلم جانی پور

2- سید عنایت الله حسینی

3- سید عباس پناهنده

4- زهرا شیبانی فر

5- فاطمه مطهری اصل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«اسامی بانوان پذیرفته شده»

«اسامی آقایان پذیرفته شده»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افراد یاد شده می بایست تصویر مدارک مورد نیاز را جهت بررسی صحت و راستی آزمایی، از طریق پست الکترونیکی azmon.avasalamat@gmail.com  حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 16/12/1399  ارسال نمایید.

 

 مدارک مورد نیاز:

* مدرک تحصیلی (مطابق با شرایط احراز رشته شغلی مورد تقاضا «جدول شماره 1» متن آگهی فراخوان)

*  کارت ملی پشت و رو

* تمام صفحات شناسنامه

* کارت پایان خدمت

* مدارک دال بر سهمیه ایثارگران لازم به ذکر است که کارت ایثارگری قابل قبول نبوده و صرفا نامه از ارگان مربوطه و بنیاد شهید ( برای خانواده معظم شهدا و جانبازان) مورد تایید می باشد.

* در صورت داشتن سوابق بیمه ای مرتبط جهت اضافه سن.

 

 روش ارسال مدارک:

 1- مدارک مورد نظر را با نام فایل ذخیره کنید (مثال نام فایل: اسکن کارت ملی- اسکن مدرک تحصیلی و...)

2- فایل ها را داخل پوشه ای با نام خانوادگی داوطلب قرار دهید.

3- فایل را به صورت فشرده (zip یا RAR) کرده و در ایمیل پیوست کنید.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***اطلاعیه 99/11/14***
داوطلبان گرامی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج(رشته شغلی نگهبان) جهت دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۵ الی ۱۶ بهمن ماه از طریق همین وب سایت اقدام نمایید.ضمنا آزمون در روز ۱۷ بهمن برگزار می گردد.

امتیاز :  ۳.۶۷ |  مجموع :  ۱۶۳

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0