شرح وظایف نماینده: نماینده موسسه کارآفرینان آواسلامت موظف است در انجام امور محوله هماهنگی های لازم را با موسسه و دانشگاه انجام دهد و اجرای کلیه امور جاری مابین موسسه و دانشگاه طرف قرارداد و موسسه با پرسنل و بلعکس را پیگیری نماید.

برخی از امور مشخص شده به شرح زیر می باشد:

- پیگیری کلیه امور مربوط به قرارداد همکاری موسسه با دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز مرتبط.

- رابط بین موسسه با پرسنل و دانشگاه.

-ایجاد مسیرهای ارتباطی با نیروها و انجام امور پرسنلی.

- جمع آوری، آنالیز و ارسال اطلاعات مربوط به کارکرد ماهانه و موارد مورد شمول نیروها به دفترمرکزی و پیگیری برای فراهم شده مقدمات پرداخت حق الزحمه و مزایای نیروهای تحت پوشش.

- پیگیری امور راجع به ادارات تامین اجتماعی، دارایی و اداره کار.


شرایط اختصاصی نماینده:

- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا

- داشتن حداقل 3 سال سابقه کاری اداری

- تسلط بر امور کارگزینی، حسابداری و بیمه و مالیات

- دارای روابط عمومی قوی


* تعداد نمایندگان مساقر بر حسب فراوانی وپراکندگی نیروهای آوایی در هر استان و یا شهرستان متغیر می باشد.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0