نمایندگان مستقر آواسلامت در اردبیل: جناب آقای عزیزی - سرکار خانم سلمانی

تلفن دفتر: 

نشانی دفتر: اردبیل،میدان آزادگان، کوچه قدس 3، پایگاه بهداشت شهید جدی

ساعت کار دفتر : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13:00


مشاغل تحت پوشش:  پزشک - دندانپزشک - کارشناس مراقب سلامت - کارشناس تغذیه - کارشناس بهداشت محیط - کارشناس بهداشت حرفه ای - کارشناس سلامت روان - متصدی پذیرش وآمار - کارشناس آزمایشگاه - سلامت دهان - خدمات       

 


مراکز اشتغال نیروهای آوایی: مرکز سلامت باهنر - مرکز سلامت شهید جدی - مرکز سلامت آزادگان - مرکز سلامت پیله رودی - مرکز سلامت جامع نیار - مرکز سلامت ابوطالب - مرکز سلامت شهید رجایی - مرکز سلامت شهید بهشتی - مرکز سلامت شهید قناد امامی - مرکز سلامت شهید باکری - مرکز سلامت سیدحاتمی - مرکز  سلامت جاوید محسنی - مرکزسلامت میرزاحسینی - مرکز سلامت رازی - مرکز سلامت خیرین سلامت - مرکز سلامت گلستان - آزمایشگاه مرکزی - مرکز سلامت شیخ کلخوران - مرکز سلامت دکتر حضرتی - مراکز سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پارس آباد - مراکز سلامت شبکه بهداشت شهرستان گرمی(مغان) - مراکز سلامت شبکه بهداشت شهرستان مشکین شهر - بیمارستان امام خمینی کوثر6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0