نماینده مستقر آواسلامت در بوشهر: جناب آقای اسماعیل پور

تلفن دفتر: 33323511-077      همراه :0216-375-0917

نشانی دفتر: بوشهر- خ معلم روبروی جایگاه نماز جمعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مدیریت خدمات پشتیبانی و امور رفاهی

روز های کاری: روزهای شنبه الی چهارشنبه  از ساعت 8:30 لغایت 13:30


مشاغل تحت پوشش:  پرستاری  - هوشبری - اتاق عمل - بهیاری- رادیولوژی- کمک پرستار - فناوری اطلاعت - آزمایشگاهی - روانشناسی  - فوریت های پزشکی - منشی بخش  - خدمات - تاسیسات - انبارداری  - امور حقوقی - متصدی امور خوابگاه دانشجویی - مشاور خوابگاه دانشجویی  

                                                                       


مراکز اشتغال نیروهای آوایی:  بیمارستانهای شهدای خلیج فارس، قلب، شهید گنجی، امیرالمومنین گناوه، سوانح سوختگی گناوه، بقیه اله اعظم ذیلم، امام حسین اهرم، زینبیه خورموج، امام هادی دیر، امام خمینی کنگان - معاونت دانشجویی6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0