نماینده مستقر آواسلامت در ساوه: سرکار خانم اسکندری

تلفن دفتر:  48501195-086 

نشانی دفتر:  ساوه  - میدان مادر - خیابان جمهوری

ساعت کار: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8  الی 14:30


مشاغل تحت پوشش:  پزشک عمومی - کارشناس مراقب سلامت - کارشناسی و ارشد
کارشناس بهداشت حرفه ای - کارشناس و کاردان پذیرش - دستیار دندانپزشک - کارشناس رادیولوژی - کارشناس پرستاری - کارشناس مامایی - کارشناس آزمایشگاه - کارشناس و کاردان فوریت - کاردان رادیولوژی - کمک پرستار


مراکز اشتغال نیروهای آوایی: ستادمركزي دانشكده  - بيمارستان مدرس - بيمارستان امام رضا(شهداي آسيابك) - مراكز فوريت ساوه و زرنديه - مركز بهداشت ساوه - مركز بهداشت زرنديه - معاونت غذا و دارو - معاونت درمان - دانشكده پرستاري - آزمايشگاه 17 شهريور - درمانگاه چمران - درمانگاه رحماندوست - درمانگاه رجبي - درمانگاه وزيري - درمانگاه علوي(امام جواد) - درمانگاه مامونيه - درمانگاه غرق آباد - درمانگاه مصطفي خميني - درمانگاه شهرصنعتي - درمانگاه امام حسين نوبران - درمانگاه چمران - درمانگاه پرندك - درمانگاه زاويه6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0