نماینده مستقر آواسلامت در مراغه:  جناب آقای عدل پور

تلفن دفتر:

041-37256908 داخلی 109
 نشانی دفتر: مراغه – خیابان معلم شمالی جنب اداره راهنمایی و رانندگی ساختمان ستاد مرکزی
کد پستی 5516773111

ساعت کاری دفتر: روزهای شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 7:30 الی 15:30


مشاغل تحت پوشش: کارشناس پرستاری - کارشناس آزمایشگاه - کارشناس رادیولوژی - بهیار و کمک پرستار -  هوشبری - اتاق عمل - حسابدار - کارشناس سطح بندی خدمات درمانی -خدمات اقامتی – تغذیه-اقتصاد سلامتی-نظارت و اعتبار بخشی - کارشناس امور دفتری و کارگزین - کارشناس مواد خوردنی و آشامیدنی - فناوری اطلاعات


مراکز اشتغال نیروهای آوایی:  بیمارستان امیرالمومنین(ع)  - بیمارستان شهید بهشتی  - بیمارستان سینا - مرکز بهداشت مراغه -  معاونت آموزشی، درمان و ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مراغه

 
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0