نمایندگان مستقر آواسلامت در لرستان: جناب آقای شیخی - جناب آقای عبدالهیان - جناب آقای کرمی

تلفن دفتر: 06633320817-06633320830     داخلی 254

نشانی دفتر:  خرم‌آباد-خيابان معلم جنوبي-ستاد دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ساعت کار دفتر: روزهاي شنبه تا چهارشنبه بر اساس ساعت كار اداری دانشگاه علوم پزشكي لرستان


مشاغل تحت پوشش: پزشك عمومي - پرستاري - كاردان و كارشناس فوريت هاي پزشكي - كاردان و كارشناس اداري - كاردان و كارشناس مراقب سلامت - كاردان و كارشناس اتاق عمل - كاردان و كارشناس هوشبري - دارويار-  بخشهای اداري، خدمات و نگهبانی


مراکز اشتغال نیروهای آوایی:  بيمارستانهای شهيد رحيمي، شهداي عشاير،  امام علي(ع)ازنا، امام خميني(ره)الشتر، امام خميني(ره)كوهدشت، امام جعفر صادق (ع)اليگودرز، امام خميني(ره) پلدختر، ابن سينا نورآباد،  اعصاب و روان مهر، شهيد آيت الله مدني، آيت الله بروجردي،  شهيد چمران بروجرد،  امام خميني(ره)بروجرد، امام خميني(ره)سپيد دشت،  شهيد وليان اليگودرز، شهداي هفتم تير دورود، خيريه عسليان

شبكه های بهداشت و درمان شهرستان خرم‌آباد، شهرستان نورآباد، شهرستان اليگودرز، شهرستان بروجرد، شهرستان كوهدشت، شهرستان پلدختر،  شهرستان الشتر، ازنا،  شهرستان دورود، اشترينان، دوره چگني، رومشگان، سپيددشت6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0