نمایندگان مستقر آواسلامت در قم: سرکار خانم زهیریان - جناب آقای کرمی

تلفن دفتر:  
نشانی دفتر:

ساعت کار دفتر: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15


مشاغل تحت پوشش: 


مراکز اشتغال نیروهای آوایی:6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0