پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گزیده اخبار
افزایش افراد متقاضی و جویای کار در سازمانهای بزرگ و در مقابل نبود مسیرهای مشخص و شفاف در فرآیند جذب، می تواند چالشهای زیادی را مانند سرخوردگی و ناامیدی در بین قشر جوان و تحصیلکرده در جامعه ایجاد ن ...
ضمن اظهار همدردی با کلیه آسیب دیدگان سیل اخیر در کشور، به اطلاع می رساند موسسه کارآفرینان آواسلامت بررسی راه کارهای کمک رسانی و حمایت از همکاران آسیب دیده گان در این حادثه را در دستور کار خود قرار ...

تصویر منتخب


آخرین فراخوان های استخدام
news code : 1919  |  event date : 6/18/2019 12:53:22  |  item visited : 3406
news code : 1918  |  event date : 6/13/2019 16:4:35  |  item visited : 19226
news code : 1907  |  event date : 6/13/2019 3:15:29  |  item visited : 79964
news code : 1921  |  event date : 6/12/2019 1:10:24  |  item visited : 4946
Page1of9123456...9.Next.go

گزیده اطلاعیه ها

تعريف برگزيدگان از ديد گاه اين دستورالعمل

marquee date : 12/10/2017 news date :12/10/2017

توجه به ضرورت تکریم بیماران/ مددجویان و لزوم افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری و همچنین لزوم وجود ابزارهای کارآمد و تاثیر گذار بر مراقبتهای پرستاری و پرستاران ...

   

گزارش تصویری

اخبار حوزه سلامت

5.3.4.0
V5.3.4.0