پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گزیده اخبار
افزایش افراد متقاضی و جویای کار در سازمانهای بزرگ و در مقابل نبود مسیرهای مشخص و شفاف در فرآیند جذب، می تواند چالشهای زیادی را مانند سرخوردگی و ناامیدی در بین قشر جوان و تحصیلکرده در جامعه ایجاد ن ...
ضمن اظهار همدردی با کلیه آسیب دیدگان سیل اخیر در کشور، به اطلاع می رساند موسسه کارآفرینان آواسلامت بررسی راه کارهای کمک رسانی و حمایت از همکاران آسیب دیده گان در این حادثه را در دستور کار خود قرار ...

تصویر منتخب


آخرین فراخوان های استخدام
کد خبر : ۱۹۱۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ 
۱۲:۵۳:۲۲  | 
تعداد بازدید : ۳۴۰۶
کد خبر : ۱۹۱۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ 
۱۶:۴:۳۵  | 
تعداد بازدید : ۱۹۲۲۹
کد خبر : ۱۹۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ 
۳:۱۵:۲۹  | 
تعداد بازدید : ۷۹۹۶۴
کد خبر : ۱۹۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ 
۱:۱۰:۲۴  | 
تعداد بازدید : ۴۹۴۷
صفحه1از9123456...9.بعدي.برو

گزیده اطلاعیه ها

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 

تعريف برگزيدگان از ديد گاه اين دستورالعمل

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ 

توجه به ضرورت تکریم بیماران/ مددجویان و لزوم افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری و همچنین لزوم وجود ابزارهای کارآمد و تاثیر گذار بر مراقبتهای پرستاری و پرستاران ...

   

گزارش تصویری

اخبار حوزه سلامت

5.3.4.0
V5.3.4.0